شرکت ها + پیامک

شرکت ها + پیامک

با ارسال یک پیامک خودکار به مشتریان خود، سررسید قرارها، جلسات و یا تاریخ‌های مهم را به ایشان یادآوری کنید.

پس از تماس شخصی با دفتر کار شما، پیامک تشکری را برای ایشان به نام خودش ارسال کنید.

در نمایشگاه‌ها پس از بازدید مراجعین از غرفه شما، پیامک تشکری را برای ایشان به نام خودش ارسال کنید.

در مناسبت‌ها و سالگردهای خاص برای مشتری خود به نام خودش پیامکی را ارسال نمایید.

برای مشتریان خود گروهی را ایجاد کرده و به آن‌ها امکان دهید که با ارسال یک عدد خاص در آن عضو شده و از اطلاع‌رسانی‌های آن گروه در آینده بهره‌مند شوند.

ارتباط کارا و مداوم خود را با مشتری به طور چشمگیری افزایش دهید.

هزینه‌های تماس و خدمت‌رسانی و پشتیبانی خود را با استفاده از فن‌آوری پیامک تا حد زیادی کاهش دهید.

و …