رستورانها + پیامک

رستورانها + پیامک

برای مشتریان خود گروهی را ایجاد کرده و آن‌ها را در این گروه عضو کنید و یا اینکه به آن‌ها امکان دهید که با ارسال یک عدد خاص در آن عضو شوند.

با ارسال یک پیامک به گروه مشتریان خود، منوهای مخصوص رستوران خود را به آن‌ها معرفی و پیشنهاد دهید.

به مشتریان خود این امکان را بدهید تا با ارسال یک عدد خاص منوی ویژه روز رستوران شما را دریافت کنند.

به مشتریان خود این امکان را بدهید تا با ارسال یک عدد خاص منوی کامل رستوران شما را دریافت کنند.

به صورت خودکار تولد مشتریان خود را به آن‌ها تبریک گفته و ارائه تخفیف خاصی را به ایشان و همراهانشان در روز تولدشان در نظر بگیرید.

در مناسبت‌ها و سالگردهای خاص برای مشتری خود به نام خودش پیامکی را ارسال نمایید.

ارتباط کارا و مداوم خود را با مشتری به طور چشمگیری افزایش دهید.

هزینه‌های تماس و خدمت‌رسانی و پشتیبانی خود را با استفاده از فن‌آوری پیامک تا حد زیادی کاهش دهید.

و …