رسانه ها + پیامک

رسانه ها + پیامک

پیشنهادات، انتقادات و نظرات مردمی را پیرامون حوزه فعالیت رسانه خود یا یک برنامه خاص دریافت کنید.

دیدگاه مخاطبین خود را با برپایی یک نظرسنجی پیامکی بصورت آماری و قابل استناد تحقیق کنید.

به صورت خودکار تولد مشترکین نشریه خود را به آن‌ها تبریک بگویید.

سوژه‌ها و عناوین مورد علاقه کاربران را برای نمایش در برنامه بعدی خود دریافت کنید.

مطالب کوتاه و جالب کاربران را برای انتشار و بازتاب در رسانه از آن‌ها دریافت کنید.

برای کاربران خود مسایقه‌های پیامکی ترتیب بدهید.

برای رسانه خود حامی مالی جذب کرده و برای آن درآمدزایی کنید.

ارتباط کارا و مداوم خود را با کاربران به طور چشمگیری افزایش دهید.

هزینه‌های تماس و خدمت‌رسانی و پشتیبانی خود را با استفاده از فن‌آوری پیامک تا حد زیادی کاهش دهید.

و …