دولتی و غیر دولتی + پیامک

دولتی و غیر دولتی + پیامک

با ارسال یک پیامک اخبار سازمان خود را کوتاه و سریع به مخاطبین موردنظرتان ارسال کنید.

پیشنهادات، انتقادات و نظرات مردمی را پیرامون حوزه فعالیت سازمان خود دریافت کنید.

برای معرفی ماهیت، زمان و محل برگزاری همایش‌های سازمان خود فراخوان پیامکی ارسال کنید.

دیدگاه مخاطبین خود را با برپایی یک نظرسنجی پیامکی بصورت آماری و قابل استناد تحقیق کنید.

در مناسبت‌ها و سالگردهای خاص برای مخاطب خود به نام خودش پیامکی را ارسال نمایید.

فعالیت‌ها و تغییر و تحولات سازمان را به اطلاع کارکنان خود برسانید.

ارتباط کارا و مداوم خود را با مخاطب به طور چشمگیری افزایش دهید.

هزینه‌های تماس و خدمت‌رسانی و پشتیبانی خود را با استفاده از فن‌آوری پیامک تا حد زیادی کاهش دهید.

و …