خدماتی + پیامک

با ارسال یک پیامک خودکار به مشتریان خود، سررسید قرارها، جلسات و یا تاریخ‌های مهم را به ایشان یادآوری کنید.

پس از تماس شخصی با دفتر کار شما، پیامک تشکری را برای ایشان به نام خودش ارسال کنید.

با ارسال یک پیامک به مشتری خود، وی را از زمان آماده بودن سفارش و یا زمان ارائه خدمت موردنظرش آگاه سازید.

در فواصل زمانی مختلف، با ارسال پیامک مشتری خود را از گسترش خدمات شرکت خود و نیز تغییر و تحول و بروزرسانی‌های احتمالی ارائه خدمات و انجام سفارش‌ها آگاه سازید.

در مناسبت‌ها و سالگردهای خاص برای مشتری خود به نام خودش پیامکی را ارسال نمایید.

ارتباط کارا و مداوم خود را با مشتری به طور چشمگیری افزایش دهید.

هزینه‌های تماس و خدمت‌رسانی و پشتیبانی خود را با استفاده از فن‌آوری پیامک تا حد زیادی کاهش دهید.

و …