تفریحی و ورزشی + پیامک

تفریحی و ورزشی + پیامک

با ارسال یک پیامک خودکار به مشتریان خود، تاریخ‌های مهم را به ایشان یادآوری کنید، مثلا نزدیک شدن به پایان زمان عضویت و …

پیشنهادات، انتقادات و نظرات مردمی را پیرامون حوزه فعالیت مجموعه خود دریافت کنید.

پس از عضویت شخصی در مجموعه شما، پیامک تشکری را برای ایشان به نام خودش ارسال کنید.

تغییر در کیفیت و کمیت خدمات و هزینه‌ها را به اطلاع مشتریان خود برسانید.

دیدگاه مشتریان خود را با برپایی یک نظرسنجی پیامکی بصورت آماری و قابل استناد تحقیق کنید.

در مناسبت‌ها و سالگردهای خاص برای مشتریان خود به نام خودش پیامکی را ارسال نمایید.

به صورت خودکار تولد مشتریان خود را به آن‌ها تبریک گفته و ارائه تخفیف خاصی را به ایشان و همراهانشان در روز تولدشان در نظر بگیرید.

ارتباط کارا و مداوم خود را با مخاطب به طور چشمگیری افزایش دهید.

هزینه‌های تماس و خدمت‌رسانی و پشتیبانی خود را با استفاده از فن‌آوری پیامک تا حد زیادی کاهش دهید.

و …